?mieszne dowcipy, humor tylko na --> www.smieszne.pl !Animacje
Aukcje internetowe
Dowcipy
Filmiki
Gify
Stare gry
Gry online
Komiks
Dodatki na bloga i WWW
¦mieszne Mp3
Opisy GG
Senniki
¦mieszne filmy
¦mieszne SMS
Sport
¦mieszne teksty

Inne strony:Wspó?praca

Proponujemy nast?puj?ce warianty wspó?pracy:

1. Wymiana linków - je?eli posiadasz w?asn? stron? www ch?tnie wymienimy si? z Tob? linkami, warunki tej wymiany b?d? zale?e? od popularno?ci Twojego serwisu. Przez popularno?? rozumiemy niepowtarzaln? ilo?? wej?? (bez prze?adowa?) na Twoj? stron? w ci?gu 24h, potwierdzon? statystykami - najlepiej stat4u.

2.Do??cz do nas ! - Prowadzisz ciekaw? stron? ? Do??cz do www.smieszne.pl i utwórz w?asny dzia?. Otrzymasz miejsce na serwerze i domen?: twojadomena.smieszne.pl. W zamian za wzbogacenie smieszne.pl b?dziesz móg? umie?ci? w redagowanym przez siebie dziale banner reklamuj?cy Twoj? prywatn? stron?.

3. Publikowanie Twoich dowcipów / ?miesznych rysunków - je?eli masz poczucie humoru i chcesz podzieli? si? nim z innymi, lub zdarzy?o Ci si? co? bardzo ?miesznego - opisz to i prze?lij nam na serwer ! Dowcipy i teksty najlepiej wysy?a? jako zwyk?e pliki tekstowe formularzem Upload w dziale Poczta. Rysunki mo?na wysy?a? w ten sam sposób w formie plików graficznych lub spakowane zipem w przypadku wi?kszej ilo?ci. Prosimy dodatkowo o do??czenie pliku tekstowego z list? przes?anych rysunków/tekstów (lista plików), informacj? sk?d pochodz? materia?y i jakim? adresem kontaktowym email. Naszym celem jest szerzenie dobrego humoru i promowanie niezale?nych twórców.

4. "Dowcipy na email" dost?pne na Twojej stronie - chcesz umie?ci? na swojej stronie newsletter z dowcipami ? Nic prostszego ! Wystarczy, ?e wkleisz poni?szy kod:

<iframe src="http://smieszne.pl/form_logo.php?tlo=000000" frameborder="no" framespacing="0" scrolling="no" height="99" width="90" marginwidth="0" marginheight="0"></iframe>

Formularz wygl?da tak:

Uwaga! Kolor t?a w formularzu mo?na dopasowa? przez zmian? parametru ?tlo, podajac po znaku równo?ci szesnastkowy kod danego koloru a wi?c np. ?eby ustawi? kolor czarny o kodzie #000000 wpisujemy ?tlo=000000


| Faq | Filtr rodzinny | Kontakt | Linki | Nasze bannery | Reklama | Strona główna | Współpraca |
Zobacz tak?e: Mapa podstron: ?mieszne strony Og?oszenia towarzyskie